Пристанище Черноморец

Пристанище Черноморец

Информация

Основната дейност на пристанището е т.нар. първа продажба на риба, което е гаранция за качеството на уловената прясна риба. Процесът на обработка и съхранение отговаря напълно на съвременните европейски изисквания. Това ще предостави нови възможности на около 700 рибари от Черноморец и Созопол, които се занимават активно със стопански риболов и генерират улов от 362 тона годишно прясна риба, а на територията на цялата община се генерира 758 тона годишно. Рибата, която са уловили рибарите, ще е предпазена в максимална степен от увреждане или похабяване, а респективно това ще даде благоприятен ефект за нейното качество, отразявайки се на продажната цена. Рибата разтоварена в рибарско пристанище „Св.Никола” - Черноморец ще се превърне в предпочитана за потребителите, защото ще бъде обезпечена и ще отговаря на всички нормативни изисквания за здравословна консумация и качествено съхранение.