Музей „Св. Никола“

Музей „Св. Никола“

История

Музей "Свети Никола" в град Черноморец е най–новият обект на територията на община Созопол. Музеят е официално открит на 23.09.2014г. Помещава се в нова самостоятелна сграда, разположена в близост до центъра на града. Музеят се състои от две експозиционни зали, структурирани в две направления – археология и етнография. С древната и слабо позната до настоящият момент древна история на града запознава постоянната тематична изложба – "Черноморец – хилядолетното начало", в която са представени керамични съдове, каменни и костени оръдия на труда , открити при разкопки на праисторическото селище в м. "Kлади" – VI-IV хил. пр. Хр. Археологически находки ( бронзови монети , керамични съдове , амфори и други артефакти свидетелстват за историята и начина на живот на ранновизантийските крепости на нос "Акра" ( IV–VIв сл. Хр. ) и на нос "Хрисосотира" (VIв пр. Хр – XIVв сл. Хр.).

 

 

Легенда

Интерес представлява богатата колекция от каменни котви, оловни щокове, дървени макети на кораби от Античността и Средновековието, свидетелстващи за крайбрежното корабоплаване и активната презморска търговия. На вторият етаж на музеят е поместена етнографска експозиция "Бит и култура на населението от Крайбрежна Странджа", в която са изложени женски накити, тъкани, традиционно мъжко, женско и детско облекло на представителите от трите основни етнически групи – рупци, тронки и загорци, оформящи пъстрият етнографски облик на района. Представа за основният поминък на населението –земеделие, животновъдство, риболов, както и старинните местни занаяти дават изложените оръдия на труда и занаятчийски инструменти. С архитектурният облик на с. Свети Никола ( дн.Черноморец ), начина на живот, традициите и обичаите част от духовна култура на местното население запознават богато илюстрираните табла и фотоси. Музеят има за цел да съхрани и представи богатата история и култура на града.